lugu

lühidalt võiks loona talu veski loo kokku võtta kolme sõnaga: väikesest kasvas suur. 2010 aastal soetasime oma perele väikese kiviveski, sellega suutsime jahvatada nii hääd jahu, et see hakkas meeldima ka meie sõpradele ja sõprade sõpradele ning omakorda nende sõpradele. aastaga ammendusid väikese veski võimalused ning ka veskitöö oli meile meeldima hakanud, nii tuli päävakorda suurema veski soetamine.  PRIA Leaderi toel soetasime esimese suurema tootlikkuse ja laiemate võimalustega veski ja helbepressi. tänaseks on meil neid juba mitu ning hää jahukraami valmistamisest saanud meie kirg ja armastus. juba seitse aastat tulebki veskikivide vahelt maheteraviljast jahvatatud jahu.  lisaks jahukraami omadustele on meile oluline, kes ja millistes tingimsutel teravilja kasvatab, otsesidemed kohalike mahetalunikega taganud hää ja kvaliteetse tooraine.

juba algusest peale oleme müünud oma toodangut otse ostjatele, kelledelt saadud tagasiside toodete kvaliteedi ja omaduste kohta on aidanud tooteid täiustada ja tootevalikut mitmekesistada. aastatega on lisandunud ka toredad edasimüüjad, kellede käest saab pääle meie jahukraami osta ka muud talukaupa.  loona talu on rajatud loodussõbralikult, järgides permakultuuri põhimõtteid. samadel alustel on rajatud ka loona talu veski, mis on ökonoomne, kasutades vähe energiat, tekitades vähe jääke, kasutab kohalikku mahedat toorainet jne.

aitäh teile, senised ja tulevased meie jahukraami tarvitajad !